Indutrade förvärvar italienskt flödesteknikbolag  

Bild: Indutrade

Industrikoncernen Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det italienska bolaget Italprotec Industries S.r.l., med en årsomsättning om cirka 100 miljoner kronor. Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Italprotec är specialiserat på hantering av kritiska vätskor, med både egen tillverkning och försäljning från agenturer.

Kunderna är främst italienska och finns inom branscher som läkemedel, biopharma, kemi och livsmedel. Företaget har 35 medarbetare och är baserat i Cavenago di Brianza i närheten av Milano, Italien.

- Italprotec är ett framstående företag inom sin nisch och stärker Indutrades kluster av företag inom MedTech och Pharma. Förvärvet är också en milstolpe eftersom det är Indutrades första förvärv i Italien, säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade.   

Italprotec kommer att ingå i Indutrades affärsområde DACH.