Gnosjö Automatsvarvning i forskningsprojekt kring tvätt och kemikalier

Jens Ringborg. Foto: Gnosjö Automatsvarvning

Gnosjö Automatsvarvning meddelar att de delar i ett forskningsprojekt kring tvätt och kemikalier tillsammans med RISE, Chalmers och IKP.

– Att skapa automatiserad övervakning för tvättprocesser av metallkomponenter kan förlänga rengöringsbadens livstid med upp till 75 procent. Det halverar tvättens miljöpåverkan och kan komma att betyda mycket för tillverkare av komponenter, säger Jens Ringborg, ansvarig för renhet och analys av de komponenter Gnosjö Automatsvarvning svarvar för bilindustrin.

För att säkerställa en komponents exakthet, vilket är av största betydelse i bilindustrin, räcker det inte med ytterst noggrann mätning; önskade partiklar kan undgå kontrollen varför komponenterna måste genomgå ett rengöringsbaddär olja och mikroskopiskt små metallspån försvinner, framhåller Gnosjö Automatsvarvning.

Badens renhet och blandning av kemikalier och vatten övervakas för att man ska veta när vattnet ska bytas ut eller kemikalier tillföras. Hittills har det gjorts genom manuellt insamlade prover som sedan analyseras i laboratorium.

– Det är en ineffektiv, dyr och tidskrävande process. Det treåriga forskningsprojektet syftar till att automatisera processen och göra onlineanalys av det kemiska innehållet för att kunna förutsäga när kemikalier behöver läggas till, säger Jens Ringborg. 

När man testat den metod manuellt som projektet vill automatisera, har rengöringsbadens livstid förlängts med upp till 75 procent. En förlängning som i testet reducerade miljöpåverkan med 50 procent, från 235 kilo CO2 per ton tvättade ton till 120 kilo.

När projektet är klart hoppas man kunna erbjuda ett sensorpaket med tillhörande programvara för analys.

– Eftersom alla tillverkare av metallkomponenter som använder bad kommer att kunna använda tekniken kommer den göra stor skillnad, framhåller Jens Ringborg.