Litiumjonbatterier en stor brandfara

Foto: Claus Ableiter/WIkimedia Commons

På deponier och återvinningsstationer har bränder mångdubblats i år, enligt återvinnare som pekar ut litiumjonbatterier som den skyldiga, då vätgas i batterierna frigörs vid kontakt med vatten. Därav den ökade brandrisken.

Enligt miljömätningsinstitutet Barpi i Frankrike har det skett lika många brandolyckor i landet under de tre åren 2016 till 2019 som under de 15 åren som gått sedan litiumjonbatterierna först dök upp på marknaden år 1991.

En branschorganisation för återvinningsföretag ser tre orsaker till det ökade antalet eldsvådor i batterier. Dels måste avfallet ligga längre på deponierna sedan restriktioner för exporten utanför Europa införts, dels har temperaturökningarna på sommaren i sig varit direkt orsak till flera bränder. Men den tredje och viktigaste anledningen är, enligt organisationen att allt mer utrustning innehåller litiumjonbatterier. Tidigare hittades de bara i elektronisk utrustning, men nu finns de överallt, från elcyklar till tandborstar och bilnycklar.