Saab ansluter till FN-kampanjen Race to Zero  

Foto: Saab

Saab ansluter till FN:s klimatkonventions (UNFCCC:s) kampanj Race to Zero och förbinder sig att minska sina växthusgasutsläpp med 50 procent till år 2030 och till ett nettonollutsläpp till år 2050.

Saab utvecklar och tillverkar avancerade försvarssystem som hjälper länder att uppfylla sina uppdrag och skyldigheter att hålla människor och samhällen säkra. I takt med att klimatförändringarna utgör ett allt större säkerhetshot för människor, nationer och vår framtid är det naturligt att fokusera ännu mer på att integrera klimatmålen i Saabs strategiska arbete.

- Vi tar oss an utmaningen att vara med på resan mot klimatneutralitet. Det ska göras på ett sätt som samtidigt säkerställer att länder upprätthåller den teknik och de lösningar de behöver för att garantera sina invånares säkerhet, säger Micael Johansson, Saabs koncernchef och VD, i ett pressmeddelande.

Som en del i åtagandet till Race to Zero ska Saab hitta sätt att anpassa hela verksamheten, ”från anläggningar till arbetssätt och slutligen också produkter och lösningar för att möta framtidens behov i en värld som är i förändring”. Saab kommer att mäta framstegen med metoden Science-Based Targets initiative (SBTi), som tagits fram för att skapa tydliga riktlinjer för att minska växthusgasutsläppen i enlighet med Parisavtalet.