Derome bygger ut sågverk

Foto: Derome

Träindustriföretaget Derome meddelar att de påbörjat en utbyggnad av sitt sågverk i Derome utanför Varberg. Projektet ska leda till en ökning av produktionen och säkra tillgången på sågade trävaror.

Enligt Derome råder fortsatt högtryck på trävarumarknaden och kundernas efterfrågan förväntas fortsätta öka både i Sverige och på utländska marknader. Träindustriföretaget Derome kommer därför genom en investering om 400 miljoner kronor på sågverket i Derome öka kapaciteten och tillgången på sågade trävaror.

- Investeringen innebär att vi bygger ut kapaciteten vid vårt sågverk i Derome och att vi kan möta en ökad efterfrågan hos våra kunder. Investeringen ligger helt rätt i tiden. Samhället måste ställa om till mer klimatsmarta lösningar och förnybart trä är bra för klimatet. Därför känns det bra att många människor vill bo i bostäder byggda av trä, allt fler tror på trä som framtidens material, säger Per Andersson, utvecklingschef på Derome Timber AB.

Maskinerna är inköpta för ombyggnad av timmertag, såglinje och råsortering. Ombyggnation ska leda till att produktionen ökar till 450 000 m3 för att i nästa steg öka till 550 000 m3.

Den totala investeringen för ombyggnationen uppgår till 400 miljoner kronor.