”De långsiktiga konsekvenserna av osäkerheten kring elförsörjningen får inte underskattas”

Foto: Björn Lilja

Sverige har inte råd med höga elpriser som driver investeringar och jobb ut ur landet, skriver SKGS nyvalda ordförande Peter Kihlgren, tillika vd för Kemira Kemi AB i Helsingborg, i en debattartikel.

Priserna på kol, gas och utsläppsrätter har på kort tid drivit upp elpriserna på kontinenten vilket bidragit till att elpriserna ökat i mellersta och främst södra Sverige (elområdena SE3 och SE4).

SKGS menar att de extremt höga elpriserna kommer att slå direkt mot den elintensiva basindustrin, som kan bli utan planerade investeringar. ”Kan inte investeringar räknas hem genomförs de inte, vilket drabbar klimatomställningen, jobben och välfärden. De långsiktiga konsekvenserna av osäkerheten kring elförsörjningen får inte underskattas”, skriver SKGS.

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.