Hitachi ABB Power Grids ska samarbeta med LTU

Foto: Hitachi ABB Power Grids

Hitachi ABB Power Grids har signerat ett strategiskt partnerskapsavtal med Luleå tekniska universitet. Målet är att stärka de båda verksamheterna genom kunskapsutbyte och ökad innovation samtidigt som man tillsammans verkar för att tillgodose behovet av framtida arbetskraft som behövs för att möjliggöra den hållbara energiomställningen.

– Luleå tekniska universitet har en viktig roll i att förse regionen och Sverige med kompetenta medarbetare för att möjliggöra den hållbara omställningen som pågår. Vi ser fram emot att genom forskning, kompetensutveckling och kunskapsutbyte tillsammans bidra mot ett koldioxidneutralt energisystem som ligger till grund för de satsningarna som behöver göras, både i norr och övriga landet, säger Jenny Larsson, vd för Hitachi ABB Power Grids i Sverige.