Mimecast: IT-säkerhetsansvariga ignorerar åtgärder mot ransomware

Patchar anses vara ett av företagens främsta verktyg för att skärpa säkerheten och förhindra ransomware-attacker, men faktum är att endast hälften av de säkerhetsansvariga konsekvent patchar sina system, enligt en ny studie.

Ransomware är en av de mest utbredda cyberattackmetoderna idag och mer än 6 av 10 företag hade drabbats innan sommaren, enligt en undersökning som IT-säkerhetsföretaget Mimecast utförde i våras.

Enligt Mimecast kan en delförklaring varar att många företag försummar att genomföra regelbundna säkerhetsuppdateringar av sina system och program. Det visar en ny studie bland IT-säkerhetspersonal som genomfördes av analysföretaget Osterman Research på begäran av IT-säkerhetsföretaget Mimecast. Respondenterna uppgav patchar som en av de tre bästa metoderna för att bekämpa ransomware, samtidigt som endast 51 procent svarade att de genast patchar alla system och slutanvändarenheter, när det är möjligt.

– Cyberkriminella är extremt snabba med att både upptäcka och utnyttja säkerhetshål i företagens IT-infrastruktur. Företag blir därför onödigt sårbara när de tillbringar flera dagar, veckor, eller till och med månader för att täppa till luckorna - särskilt när nödvändiga uppdateringar faktiskt finns tillgängliga, säger Niels Frederiksen, Senior Sales Engineer på Mimecast i Norden.

Långa uppdateringsperioder är enligt studien långt ifrån sällsynta. Medan 36 procent av de tillfrågade säger att det kan ta några timmar från att de blir medvetna om en sårbarhet tills de har patchat systemet, svarar hela 20 procent att det kan ta allt från en vecka och ibland upp till flera månader innan de fullt ut har täppt till säkerhetshålet.

Försummar att patcha sina system

Om företag försummar att patcha sina system kan de utsättas för mer omfattande attacker än normalt, framhåller Mimecast. Ett opatchat system underlättar för cyberbrottslingar att infektera företag med ransomware, samtidigt som de enklare kan tillskansa sig administratörsrättigheter, vilket i sin tur möjliggör angrepp mot mer kritiska delar av företagets IT-infrastruktur.

– De allra flesta är medvetna om vikten av snabba säkerhetsuppdateringar, men är sena med genomförandet, till exempel på grund av att det anses tidskrävande, samt att det saknas förståelse för vad ett driftstopp kan innebära för verksamheten och en rädsla för att själva uppdateringen kommer att orsaka problem. Detta ändrar dock inte det faktum att alternativet, att lamslås av ransomware, är betydligt värre, säger Niels Frederiksen.

Enligt Niels Frederiksen kan dock flera av orsakerna lösas om företag i större utsträckning automatiserar utrullningen av patchar.