Illaluktande gaser ska mätas med intelligenta sensorer

Foto: Mittuniversitetet

Illaluktande gasutsläpp är ett problem i sulfatmassabruk. Lukten orsakas av störningar i produktionsprocessen som leder till utsläpp av flyktiga organiska sulfatföreningar som sulfatväte. Ett nytt projekt vid Mittuniversitetet, “Datadriven prediktering av farliga utsläpp av gaser för hållbara processindustrier”, ska försöka hitta en lösning på problemet.

Projektet kommer att utveckla modeller och algoritmer som med artificiell intelligens predikterar utsläpp av farliga och besvärande gaser från massabruk och bioraffinaderier. Datadriven processtyrning och optimering med hjälp av processdata i kombination med nya ultrakänsliga gassensorer kommer att möjliggöra att dyra driftstopp och utsläpp av gaser kan undvikas, skriver Mittuniversitetet.

Projektet kommer att tillgängliggöra industriellt data och kombinera den med sensordata och väderdata som påverkar utsläppen. Utvecklingen av en intelligent gassensor baserad på maskininlärning (softsensor) som kan mäta mycket låga koncentrationer av gasutsläpp möjliggör datadriven processkontroll och metodverifiering.