ABB och Södra i strategiskt partnerskap för digital omställning

Foto: ABB

ABB och Södra har ingått ett långsiktigt, strategiskt partnerskap för att tillsammans utveckla en roadmap mot nya nivåer av effektivitet, engagemang och digitalisering i Södras hela verksamhet och därigenom utforma nästa generations bruk. Det skriver ABB i ett pressmeddelande. Syftet är att ”skapa en ny standard för både skogs- och massaindustrin och den bredare industrin globalt”.

Avtalet, som börjar gälla från september 2021, är utformat som ett löpande åtagande med återkommande revisioner av kort- och långsiktiga mål som ska säkerställa digitaliseringen av Södras verksamheter. Södras vision är att bygga upp sina digitala förmågor och att öka effektiviteten, hållbarheten och det cirkulära resursutnyttjandet i hela värdekedjan.

Omfattningen kommer att fastställas gemensamt och använda hela utbudet av den digitala portföljen ABB Ability, som inkluderar:

-    ABB:s distribuerade styrsystem (DCS) 800xA, en integrationsplattform med uppkopplingsmöjligheter till affärs- och anläggningssystem som skapar en kollaborativ miljö där beslut kan fattas i realtid

-    ABB:s digitala lösningar för massa och papper som tillhandahåller avancerade programvaruapplikationer och gör det möjligt för moderna bruk att maximera synlighet, tillförlitlighet, produktivitet och energieffektivitet

-   ABB Ablity Genix Industrial Analytics and AI Suite, en plattform med möjlighet att samla in och kontextualisera data från olika källor

 

- Digitalisering är en ovärderlig katalysator för tillväxt och framsteg i vår bransch och vi fast beslutna att bidra i omställningen till framtidens optimala bruk. Vår vision är att operatörer och medarbetare i hela branschen ska kunna dra nytta av helautomatiserade, optimerade och uppkopplade bruk, med digitala lösningar och realtidsinsikter som gör att de kan uppnå de högsta kvalitetsstandarderna, säger Björn Jonsson, Hub Manager, Process Industries på ABB.