Hanza investerar i plåtmekanik i Finland

Erik Stenfors. Foto: Hanza

Hanza, noterat på Nasdaq Stockholm, har beslutat om investeringar om cirka 30 miljoner kronor i Finland.

I början av år 2021 breddades verksamheten i Finland genom förvärv av en tillverkare inom plåtmekanik i Joensuu. I den anläggningen görs nu investeringar i produktionsutrustning för maskinbearbetning och plåtmekanik.

– Vi genomför ett investeringsprogram som ökar effektiviteten – och därmed kapaciteten – samtidigt som det sänker produktionskostnaderna. Tidigare i år har vi beslutat om investeringar i våra tillverkningskluster i Sverige och Kina och vi bygger en ny produktionsanläggning i kluster Baltikum. Som nästa steg i vårt program investerar vi nu i vår finska verksamhet, säger Erik Stenfors, vd på Hanza i ett pressmeddelande.

– Den bakomliggande orsaken för alla satsningar är densamma – att möta ett ökande behov av tillverkning nära slutmarknaden. Lokal tillverkning ger även lägre koldioxidutsläpp, vilket är oerhört viktigt, säger Erik Stenfors.

Hanza erbjuder komplett och regional kontraktstillverkning med hjälp av egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster.