Historiska kvartalssiffror för underleverantörerna

Nyligen presenterade Svensk Industriförening, Sinf, sin underleverantörsbarometer för andra kvartalet 2021. Och den beskrivs som ”ovanligt dramatisk”.

Barometern visar på ett kvartal med markant uppåtgående siffror. Omsättningsförändringen har under andra kvartalet ökat för hela 63 procent från förra kvartalet, som även det visade starka siffror. Underleverantörerna ser vidare positivt på hösten och så många som 59 procent uppger sig se en ökning av förväntad orderingång. Jämfört med föregående kvartal har företagens lönsamhet fortsatt öka för 46 procent och varit oförändrad för 42 procent av de svarande.

53 procent av underleverantörerna upplever att de är mitt i en högkonjunktur och 17 procent att de är på väg in i en högkonjunktur – men de tror också att konjunkturen viker inom 6–12 månader.

Behovet av utbildad arbetskraft fortsätter också att öka och hela 37 procent uppger att de behöver anställa. Företagen har mycket stora problem med att hitta utbildad arbetskraft, betonar Sinf.

– Kvartalssiffrorna visar på en markant uppgång hos underleverantörerna vilket är mycket hoppfullt. Många behöver nu anställa och Sverige måste komma tillrätta med bristen på utbildad arbetskraft. Det är alarmerande att 58 procent har problem med att hitta utbildad arbetskraft när det erbjuds så mycket intressanta arbetstillfällen. Det finns stora möjligheter för flertalet nya grupper att nå in i industrin. Idag handlar det mycket om att anställa och utbilda internt. Där kan den föreslagna förändringen av LAS och att staten då bekostar lön under utbildning bli ett viktigt verktyg framåt. Det är speciellt viktigt för den grupp företag med små marginaler som har utmaningar med lönsamheten, säger Sanna Arnfjorden Wadström, Sinfs vd.

Materialbristen ett stort orosmoln

Hela 75 procent av underleverantörerna uppger att de drabbats av materialbrist. Materialbristen sträcker sig från plastmaterial, råvaror, stål, kontaktdon till halvledare. Många av underleverantörerna uppger att de har haft stopp i produktionen, tappat försäljning och levererat för sent.  

Vidare visar barometern att:

29 procent drabbats av försenade/inställda leveranser från utlandet.

25 procent drabbats av försenade/inställda leveranser inom Sverige.

14 procent ställt in/skjutit upp leveranser till utlandet.

22 procent ställt in/skjutit upp leveranser inom Sverige.

– Försenade och inställda leveranser har varit ett problem under hela pandemin men vi ser under andra kvartalet även en ökning av inställda leveranser inom Sverige. Storbolagen har haft påverkan i sin produktion vilket utmanar underleverantörerna i flera led. Företagen har ingen annan väg att gå än att köpa dyrt material, vilket i sin tur påverkar likviditet och lönsamhet framåt. Därför är åtgärder från regeringen för att korta betaltiderna nu av största vikt. Det är orimligt att hårt pressade företag med brist på likvida medel ska agera bank till storbolagen. Materialbristen är någonting vi måste ta höjd för. Regeringen måste nu agera med största kraft för att lagstifta så vi kan korta betaltiderna och ge företagen tillgång till likvida medel för framtida investeringar, anställningar och den automatiseringsvåg som påbörjats, säger Sanna Arnfjorden Wadström.