Boden och Luleås planer inför etableringen av H2 Green Steel tar form

Vy över Boden. Foto Bodens kommun/KOMM

Kommunledningarna i Boden och Luleå går nu in med en gemensam skrivelse till regeringen. Kommunerna skriver att de vill agera som “en föregångsregion” i arbetet med att genomföra en hållbar samhällsomställning i samband med etableringen av H2 Green Steels nya stålverk.

Företaget H2 Green Steel AB har tidigare meddelat att de avser att etablera stålverket i Norra Svartbyn i Boden.

I skrivelsen redogörs för hur samhällsomställningen är tänkt att bedrivas; i fyra delområden: Leva och bo, Kompetensförsörjning, Infrastruktur och Näringslivsutveckling.

Kommunerna har räknat ut att arbetet med att driva samhällsutvecklingsprojektet kosta cirka 151 miljoner kronor.

- Våra två städer har goda förutsättningar för att samverka och gå först. Vi blir båda stål- och vätgasstäder i en gemensam industrire-gion och vi ska vara hållbara i hela samhället inför framtiden. Då krävs också en region som ska vara intressant för alla människor att leva, bilda familj och driva verksamhet i, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.