Industrins omställning diskuteras när Bolund träffar industriföretag

Foto: Frankie Fouganthin

Miljö- och klimatminister Per Bolund deltar idag vid ett rundabordssamtal tillsammans med 14 svenska företagsledare om möjligheter och utmaningar i industrins omställning till fossilfrihet.

 

För att nå klimatmålen krävs omfattande investeringar i innovativa och teknikskiftande lösningar. En viktig fråga för industrins klimatomställning är vilken roll det offentliga kan ha i att fortsätta stimulera till fler samarbeten inom industrin och möjliggöra att fler nya fossilfria lösningar kan ta sig in på marknaden och skalas upp.

 

– Nu pågår en framgångsrik klimatomställning i svensk industri. Den gröna industrivågen minskar utsläppen, skapar nya jobb och stärker svensk välfärd och export. Sverige går före genom satsningar på modern teknik och det ska vi fortsätta göra. Jag ser fram emot ett samtal om hur vi nu kan ta nästa steg och öka takten i industrins utveckling ytterligare, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett pressmeddelande.