Nymölla bruk moderniseras för 26 miljoner euro

Foto: Stora Enso

Stora Enso meddelar att de kommer att investera 26 miljoner euro i en modernisering av massaproduktionen i Nymölla i Skåne. Parallellt görs en investering på 21 miljoner euro för att öka konkurrenskraften och förbättra den miljömässiga prestandan vid produktionsanläggningarna i finska Anjala-Ingerois.

Projektet i Nymölla är det andra steget i en moderniseringssatsning på att göra massaproduktionen mer konkurrenskraftig och hållbar inför framtiden. Målet med investeringen är att öka den årliga produktionskapaciteten för barrvedsmassa från cirka 220 000 ton till 245 000 ton. Moderniseringsarbetet är planerat att påbörjas under andra kvartalet 2021 och slutföras under tredje kvartalet 2022.

– De här investeringarna kommer att öka konkurrenskraften vid båda anläggningarna och samtidigt bidra till vårt hållbarhetsarbete, säger Kati ter Horst, Executive Vice President inom divisionen Paper på Stora Enso.