Ny vätgasfabrik kan byggas i Luleå hamn

Foto: Luleå Hamn

Luleå Hamn, energibolaget Uniper och ABB planerar att bygga en vätgasfabrik i Luleå, en regional hubb som ska förse fartyg med fossilfritt bränsle. Det uppger Norrländska Socialdemokraten.

Vätgas ska tillverkas med el från antingen vindkraft eller vattenkraft.

- Tanken är att vi ska bidra med fossilfria fartygstransporter för de som ska frakta det fossilfria stålet, det är grundtanken. Vi vet att gruv- och stålindustrin ställer om och vi vet att biltillverkarna ställer om. Det är på transportsträckan från stålverket till bilfabriken vi vill möjliggöra att vara fossilfria, säger Henrik Vuorinen, vd för Luleå Hamn, till Norrländska Socialdemokraten.

Projektet har sökt stöd från IPCEI, en EU-mekanism för att främja investeringar i gränsöverskridande forsknings- och industriprojekt av särskild betydelse för europeisk utveckling.

Vätgasen kommer tillverkas på samma sätt som i Hybrits anläggning, genom elektrolys av vanligt vatten i en storskalig elektrolysanläggning.

Satsningen väntas gå lös på två miljarder kronor.