Ny digital övervakningstjänst för prediktivt underhåll av transportband

Foto: ABB

ABB har lanserat ABB Ability Condition Monitoring för transportband, en digital tjänst som ska göra det möjligt för gruvoperatörer att spåra hastighet, uppriktning, skador, tjocklek och slitage, sidovandring och temperatur på transportband i realtid för att kunna förutse underhåll, undvika oplanerat stillestånd och förbättra transportbandets tillförlitlighet och livslängd.

Skador på ett band kan orsaka produktionstidsförluster i gruvor och i bearbetningsanläggningar. Därav nyttan med den nya övervakningstjänsten, som enligt ABB ger en fullständig översikt av utrustningens tillstånd genom kontinuerlig övervakning av banden, och genererar larm och varningar i händelse av försämring. Genom att gå från förebyggande till prediktivt underhåll kan operatörer undvika kostsamma fel som kan uppstå mellan fysiska inspektioner, och personal kan tas bort från farliga områden, framhåller ABB.

Tekniken är baserad på sensorer installerade på strategiska punkter i transportbandutrustningen och är speciellt utformade för att motstå tuffa miljöer samtidigt som utrustningens hälsa och tillstånd övervakas.

Feltrendanalys, händelselarm, dataloggar och rapporter kan övervakas för enstaka eller flera transportörer via fjärranslutning, SMS och e-post.

– Realtidsövervakning av den faktiska prestandan på transportbanden ger nödvändiga korrigerande åtgärder innan fel eller ytterligare och dyrare skada sker. Med kontinuerlig övervakning av utrustningens tillstånd behöver operatörerna endast planera nödvändigt underhåll när indikatorer ger signal om att utrustningen försämras och sannolikheten för fel ökar. Det kommer konsekvent att registrera uppriktnings- eller hastighetsproblem online långt före fel uppstår, och föregripa problem som fallande material, energiavfall, överdrivet slitage, brott eller eldsvåda, säger Eduardo Botelho, Global Material Handling Service Product Manager på ABB.