Innovationerna blomstrar under pandemin

Foto: Paper Province

Under pandemin uppvisade svenska företag och myndigheter en genomsnittligt ökad innovationsgrad. Samtidigt klarar innovativa organisationer att ställa om lättare. Det visar Svenskt innovationsindex 2020.

 

Det är är forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som för tredje året i rad har låtit kunder ranka innovationsgraden hos ett antal företag, organisationer och myndigheter. Ikea har fortfarande högst innovationsförmåga och behåller sin placering som det mest innovativa företaget följt av Spotify, MTRX, Systembolaget och Verisure i topp fem, skriver Karlstads Universitet i ett pressmeddelande.

 

– Ikea har återkommande varit duktiga på att bedriva innovation i alla led. Det handlar om nya varor och tjänster, nya cirkulära affärsmodeller och över huvud taget nya sätt att möta sina kunder. Detta gör att de sticker ut – inte bara i Sverige utan även globalt, menar Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation och föreståndare vid CTF.

 

2020 års resultat visar på en genomsnittlig ökad innovationsgrad bland de medverkande organisationerna i mätningen och de som ökat mest under året är Systembolaget, Nordea och Skatteverket.

 

– Detta är ett resultat av att man lyckas tänka utifrån och sedan in. Det betyder att man börjar i kundens behov, utgår från den livssituation som präglar kunden och förändrar sedan valda delar av sin organisation. Det vanliga förhållningssättet har varit att göra tvärtom, vilket inte blir lika lyckat om du frågar kunderna, säger Per Kristensson.

Svenskt innovationsindex 2020 innefattar svar från 9 300 kunder som rankat närmare 90 företag och organisationer inom tolv branscher utifrån deras innovationsförmåga och hur attraktiva dessa innovationer upplevs. Kunderna har värderat erbjudande, leverans, bemötande och interaktioner. 2020-års mätning presenterades på Tjänsteinnovationsdagen 2021.