Klimatprogram bakom ökad uranproduktion

Den globala uranproduktionen väntas återhämta sig under året och öka med 3,1 procent, spår marknadsanalysföretaget GlobalData, som menar att uppdaterade klimatplaner i länder som Kina, Sydkorea, Japan, liksom EU, ligger bakom den stigande efterfrågan.

Den återupptagna produktionen i urangruvan Cigar Lake i Kanada, som avbröts 2020 på grund av pandemin, pekas ut som en viktig bidragande faktor till den ökade världsproduktionen. Kazakstan och Kanada står för drygt 60 procent av den globala uranproduktionen, enligt GlobalData.

I Australien väntas dock uranproduktionen minska dramatiskt i och med nedläggningen av en urangruva - en minskning med drygt 20 procent.

Enligt GlobalData genomsyras den globala kärnkraftsindustrin av större optimism idag sedan flera regeringar inkluderat kärnkraft i sina planer för att uppnå klimatmålen. Det gäller inte minst USA som för närvarande uppgraderar sina kärnkraftverk för att förlänga deras livslängd till upptill 100 år.