Polarbröd bygger upp ny anläggning med större hållbarhetsfokus

Karin Bodin, VD för Polarbröd. Foto: Patrick Trägårdh/Umebild.se

För ett år sedan brann Polarbröds bageri i Älvsbyn ned. Sedan dess satsar företaget på att bygga upp en ny anläggning, anpassad till moderna krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sedan våren 2021 samarbetar företaget med forskare från Luleå tekniska universitet avdelning RaSP, en strategisk satsning på hållbar industri med cirkulära affärsmodeller där digitaliseringen möjliggör smarta lösningar för drastiskt minskad negativ miljöpåverkan.

I RaSP-projektet är syftet att utveckla användbar kunskap för industriföretag som vill nyutveckla sina produktionssystem.  

Polarbröds vd, Karin Bodin har stora förhoppningar om ett fruktbart samarbete med universitetet.

– Vi är väldigt glada att vi nu startar upp samarbete med Luleå tekniska universitet. Hittills har vi på Polarbröd haft fullt fokus på vår etapp 1, att komma tillbaka med brödproduktion i Älvsbyn. Nu börjar den planeringen vara klar, vi räknar med att vara i gång i höst. Vi blickar fram mot nästa steg, framtidens brödmålsproduktion i Polarbröd, där vi verkligen vill ta chansen att bygga hållbart och smart för framtiden. Vi ser mycket fram emot att ta del av Luleå tekniska universitet breda kompetens kring hållbar och flexibel industri för framtiden.