Martin Pei - ny styrelseordförande för Swerim

Foto: SSAB

Metallforskningsinstitutet Swerims nya styrelseordförande heter Martin Pei och återfinns till vardags i SSAB:s koncernledning som teknisk direktör.  

‒ Behovet är stort av precis den kompetens som Swerim besitter och möjligheterna är dessutom stora till forskningsfinansiering på såväl nationell som europeisk nivå, säger Martin Pei i ett pressmeddelande.

Enligt Swerim var det Martin Pei som fick idén till Hybrit-samarbetet och fossilfri framställning av stål. Hans tankar fick först fäste inom den egna koncernen SSAB men nyckeln var att även få med sig Vattenfall och LKAB.

‒ Allt ser ut enligt den ursprungliga plan jag efter initiala diskussioner föreslog med förstudie, pilotfas och sedan en demoanläggning innan den fullskaliga industriella produktionen. Skillnaden är att allt går betydligt mycket fortare än jag trodde från början. Det känns förstås jättespännande men naturligtvis med visst pirr i magen. Redan 2026 ska demoanläggningen i Malmfälten stå klar och det är nu vi går in i den mest spännande fasen.

Martin Pei var tidigare ordförande i Hybrit, men med bolagets roterande ordförandeschema är det nu Andreas Regnell, Vattenfall, som leder styrelsen. Martin Pei sitter dock kvar i styrelsen och även i den styrelse han nu leder hos Swerim finns en koppling till Hybrit:

‒ Swerim har ju byggt upp ett nytt laboratorium och har knutit till sig en fantastisk forskargrupp med fokus på Hybrit. Jag har ännu inte ens sett labbet och det är en av de saker jag ser fram emot, precis som att överhuvudtaget bekanta mig närmare med Swerims verksamhet i Kista.  

Vad gäller nya utmaningar för Swerim säger han:

 ‒ Efterfrågan på ingenjörer och forskare kommer att öka ytterligare. Det blir en tävling om att rekrytera kompetensen och det måste förstås även Swerim förhålla sig till. Jag förutspår att vi i än högre grad än idag kommer att behöva se oss om i hela världen för att rekrytera ny kompetens.