Gapwaves ser ökat intresse för högupplösta radarantenner

Foto: Gapwaves

Gapwaves AB, en avknoppning från Chalmers specialiserat på antennsystem för millimetervågor, märker av ett stort ökat intresse för företagets radarantenner, bekräftat bland annat genom två nya ordrar amerikanska Uhnder på över 6000 formsprutade antenner för radar. Tyska Smartmicro har också lagt order på högupplösta radarantenner för trafikövervakning.

”Året inleds med ett starkt kvartal drivet av nya ordrar och fördjupat samarbete med flera kunder”, skriver Gapwaves.

Gapwaves nettoomsättningen för första kvartalet i år minskade dock kraftigt. För perioden januari-mars 2021 blev 2,4 miljoner kronor, jämfört med 6,5 miljoner kronor för samma period 2020.

Företagets vd Lars-Inge Sjöqvist säger i ett pressmeddelande:

– Vi har inlett 2021 mycket starkt med flera ordrar på nya utvecklingsprojekt av 77 GHz radarantenner. Vi har erhållit ett nytt utvecklingsprojekt av marknadsledande Tier 1 inom bilradar, två nya ordrar från Uhnder på antenner till ”last-mile deliveries” samt en beställning på ett nytt projekt av tyska Smartmicro på högupplösta radarantenner för trafikövervakning. Vidare har ett samarbetsavtal tecknats med Frencken group för högvolymsproduktion vilket gör att Gapwaves nu står redo att ta större volymordrar. De nya ordrarna inom radarvertikaler som ”last-mile deliveries” och trafikradar bekräftar att Gapwaves antennteknologi nu är etablerad inom två nya affärsområden i stark tillväxt. Drivet av digitaliseringen som påskyndats av pandemin ser vi också ett ökat intresse för Gapwaves antenner på 5G millimetervågor.