Bristen på plastråvara ett orosmoln för svensk industri

Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM. Foto: IKEM

Den starka tillväxtrekylen efter de tuffaste Corona-månaderna har skapat leverans- och utbudsstörningar för den svenska kemi-, plast- och gummiindustrin, som är inne i en stark tillväxtfas. Det skriver IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, som menar att det allvarligaste problemet är  bristen på plastråvara vilken hämmar tillväxten och ökar företagens kostnader under andra kvartalet.

 

IKEM genomför kvartalsvisa konjunkturundersökningar bland sina medlemsföretag. Resultaten från den senaste enkäten är positiva, enligt IKEM, men man varnar för att bristen på plastråvara beskrivs är ett orosmoln som kan få spridningseffekter inom svensk industri. Sju av tio svenska kemi- och plast- och gummiföretag har på olika sätt påverkats av detta. Av de drabbade företagen uppger knappt 90 procent att de har svårt att få tag på platsråvara. 60 procent uppger att priset på just plastråvaran ökat kraftigt.

 

– Plast är en mycket viktig råvara, direkt eller indirekt, för många industribranscher. Prishöjningar eller tillgångsbrist kan därmed komma att påverka några av Sveriges viktigaste industrier, till exempel de mycket plastberoende bygg-, livsmedels- och fordonsindustrierna. Framförallt tillgångsbristen kommer i ett extremt olyckligt läge när konjunkturen äntligen fått fart igen efter pandemidippen, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM, i ett pressmeddelande.

 

Råvarubristen och de ökade kostnaderna den för med sig inom kemi-, plast- och gummiindustrin kan också komma att påverka den allmänna inflationsutvecklingen framöver.

 

– Kostnaderna på många råvaror och på transporter har ökat tydligt i spåren av den globala återhämtningen under andra halvåret. Här finns det självklart gränser för hur länge industrin överlag är intresserad av att agera stötdämpare genom att minska sina egna marginaler till följd av kostnadsökningar. Så länge den globala efterfrågan fortsätter att överträffa utbudet ökar möjligheterna för industriföretagen att föra kostnadsökningarna vidare till kunderna. Vilket i sin tur driver inflationen, säger Carl Eckerdal.