Midroc Automation förvärvar IT Automation i Malmö

Jonas Bergmark, VD Midroc Automation. Tomas Eriksson, marknadschef IT Automation. Thomas Svensson, Divisionschef Midroc Automation. Magnus Funder Holmberg, VD IT Automation. Magnus Jensen, chef Affärsutveckling, Midroc Automation. Foto: Midroc Automation

Midroc Automation meddelar att de förvärvat IT Automation, ett automationsföretag specialiserat på it- och automationslösningar för krävande tillverkningsprocesser. Bolaget är beläget i Malmö och kunderna finns främst i Skandinavien men även i ett flertal andra länder i Europa.

IT Automation grundades 2004 och har sedan dess renodlats till att fokusera på system från ABB där man är Premium Value Provider, Preffered Suppliers och har ett tätt samarbete med ABB:s utvecklingsteam.

– Förvärvet av IT Automation gör att vi ytterligare stärker vår spetskompetens på ABB:s styrsystemsprodukter. Vi gör det dessutom i en tillväxtregion med god tillgång på högutbildad personal och med en marknad som breddar vår kundbas, säger Jonas Bergmark, vd på Midroc Automation.