Nominera till Industrirådets jämställdhetspris

Årligen delar Industrirådet ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Det är nu dags att nominera till årets pris.

Årets nominering sker via ett webbformulär på Industrirådets webbplats och vem som helst är välkommen att nominera företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Det går bra att nominera fram till den 10 juni 2021.

Utdelningen av Industrins jämställdhetspris 2021 kommer i år att ske i samband med Industridagen den 27 september i Skellefteå.

Bakom priset står Industrirådet, som består av företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrin: Grafiska Företagens Förbund, Gröna arbetsgivare, Industriarbetsgivarna, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen, TEKO, Trä- och Möbelföretagen, GS-facket, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Den senaste vinnaren av Industrins jämställdhetspris var Höganäs AB som tilldelades priset under Industridagen som ägde rum i Sandviken den 30 september 2019.