De vill bli världsledande inom autonoma visuella inspektioner

Gimic använder samma AI-teknik som används för självkörande bilar för att upptäcka defekter och felaktigheter i tillverkningsindustrins produktionsled. Foto: Företagsfabriken

Start-up-företaget Gimic har minst sagt högtflygande planer – de vill bli världsledande inom autonoma visuella inspektioner. Gimic använder samma AI-teknik som används för självkörande bilar för att upptäcka defekter och felaktigheter i tillverkningsindustrins produktionsled.

– Vårt mål är att göra svensk industri mer konkurrenskraftig. Vi vill göra det möjligt för tillverkningsindustrin att använda sitt mänskliga kapital på bästa sätt genom att automatisera delar av tillverkningsflödet, säger Marcus Nilsson, grundare av Gimic, i ett pressmeddelande.

Det Växjöbaserade företaget har nyligen gjort exit från Företagsfabriken, en företagsinkubator som hjälper regionens entreprenörer att förvandla affärsidéer till potentiella tillväxtföretag.

Gimic har redan fått en första kund som installerat produkten i en automatiserad cell.

Nästa steg för Gimic är att komma ut till fler kunder och sälja in sina system till fler tillverkande företag. Man för redan nu dialog med lokala bolag i regionen men även utländska tillverkande bolag samt de svenska storbolagen Scania och Ericsson.

– Vårt mål är att bli världsledande inom autonoma visuella inspektioner vid 2025, berättar Marcus Nilsson.