Rio Tintos aktiekurs har stigit över 100 procent

Foto: Rio Tinto

Järnmalmsjätten Rio Tintos aktiekurs har stigit över 100 procent sedan utbrottet av Covid-19 i mars förra året. Trots pandemin nådde aktiekursen sin högsta notering någonsin i början av första kvartalet.

Det brittisk-australiska bolagets aktiekurs hade en bottennotering på 2767,4 brittiska pund (GBX) den 12 mars 2020. Sedan dess har kursen stigit brant för att nå rekordnivån 6191,7 GBX i februari 2021. Senaste gången aktiekursen var lika hög, var under finanskrisen 2008.

Vissa menar att Rio Tinto drar nytta av en råvarornas ”supercykel”. Men företagets ekonomiska styrka talar dock för sig själv. Nettoskulden minskade till bara 0,5 miljarder pund 2020 jämfört med 2,6 miljarder pund 2019, medan nettokassan från den löpande verksamheten ökade med 6 procent.  Samtidigt steg företagets kassaflöde med 3 procent och försäljningsintäkter med lika mycket. Detta  trots att pandemin lett till stora nedstängningar av industriell verksamhet världen över.

Källa: Mining-Technology