EU-kommissionen uppvaktad om teknikneutral telematikplattform

Foto: SBF

Genom en gemensam uppvaktning av EU-kommissionen har europeiska bransch- och intresseorganisationer som företräder bilhandel, eftermarknad och konsumenter presenterat ett förslag till en säker och inbyggd telematikplattform, S-OTP. Det beskrivs som en systemlösning för säker tillgång till fordonsdatan.

 

Det framlagda förslaget är enligt SBF, Sveriges Bildelsgrossisters Förening, ”en viktig del i det positionerande arbete som pågår inom motorfordonssektorn rörande en framtida konkurrensreglering, gruppundantag, inom EU”.

 

– S-OTP är den enda lösningen som garanterar konsumentens valfrihet, fungerande konkurrens och fritt företagande på ett säkert och teknikneutralt sätt, förklarar Johnny Bräster, ordförande för SBF.

 

SBF är svensk medlem i den euroepiska branschorganisationen FIGIEFA som deltar i uppvaktningen.

 

Förslaget presenteras i dokumentet ”Skapa lika villkor för åtkomst till fordonsdata: Säker inbyggd telematikplattform (S-OTP)” som skickats till EU-kommissionen. I det ger lobbykoalitionen bestående av utgivare av teknisk information, karosserireparatörer, bilhandlare/återförsäljare, verkstäder, leverantörer av verkstadsutrustning, däcktillverkare, vägassistansföretag, reservdelsdistributörer, leasing- och uthyrningsföretag samt konsumenter såväl tekniska som kommersiella argument som stöder deras förslag till lösning.

 

Syftet med S-OTP är att se till att konsumenterna fortfarande kan välja och förlita sig på tjänsteleverantörer, många av dem små och medelstora företag, SME, för att dra nytta av innovativa, konkurrenskraftiga och prisvärda tjänster och produkter, vilket förhoppningsvis förbättrar mobilitet, säkerhet och hållbarhet.

 

– För att göra detta måste tjänsteleverantörer kunna konkurrera med alla intressenter inom mobilitet, varav några kan vara frestade att agera som "gatekeepers" genom egna åtkomstmetoder till fordonsdata, säger Johnny Bräster.

 

Som en lösning som tar itu med utmaningarna med verkligt konsumentval, säkerhet och fritt entreprenörskap inom fordonssektorn bygger S-OTP på några viktiga egenskaper, såsom:

 

Konsumenten har full kontroll över tillgången till fordonsdata;

En tydlig åtskillnad mellan uppgifter och fri hantering av åtkomstkontroll för alla tjänsteleverantörer, inklusive fordonstillverkare;

Oövervakad och oskadad kommunikation mellan fordonstjänster och deras respektive avsändare;

Oberoende kundkontrakt/direkt samtyckehantering och tjänsteerbjudande utan inblandning av fordonstillverkare;

Standardiserad åtkomst till fordonsnätverk via säkerställda och säkra programvarugränssnitt som möjliggör dubbelriktad kommunikation med fordonet;

Förmågan att på ett säkert sätt interagera med föraren genom fordonets gränssnitt mellan människa och maskin.

Genom att möjliggöra konkurrens, enligt EU:s intentioner, på fordonsmarknaden skulle S-OTP gynna konsumenter och samhället i stort genom att:

Stärka konsumenternas ställning genom att säkerställa deras rättigheter till integritet och bredda deras val av tjänsteleverantörer;

Främja innovation och underlätta den digitala omvandlingen av mobilitet och utbyggnaden av ett digitalt ekosystem av tjänster;

Bidra till Europeiska Unionens väg för att bli en ledare i ansluten och autonom mobilitet och relaterade tjänster.

– Det presenterade S-OTP-konceptet är i linje med EU-institutionernas ambitiösa mål att främja innovation och lagstiftning på ett sätt som fungerar för den moderna ekonomin, säger Johnny Bräster.

Det ursprungliga konceptet har vidareutvecklats för att ta hänsyn till de ökade säkerhetskraven, som cybersäkerhet, genom att inkludera certifiering av tjänsteleverantörer och en robust metod för utveckling av säkra applikationer som konsumenter och operatörer kan välja att installera i fordonen.

 

Bransch- och intresseorganisationerna bakom S-OTP-konceptet har tillfört det till den studie som transport- och utredningsinstitutet TRL genomför på EU-kommissionens uppdrag. Parallellt med dett uppmanar de de europeiska lagstiftarna att ta hänsyn till denna detaljerade och fullständiga lösning (som gör det möjligt för konsumenter, fordon och fria företagare att bli smartare, säkrare, grönare) när man bedömer lagstiftningsalternativ.

 

Lobbykoalitionen består av ADPA – utgivare av teknisk information, AIRC – karosserireparatörer, CECRA – bilhandlare/märkesåterförsäljare och verkstäder, EGEA – leverantörer av verkstadsutrustning, ETRMA – däcktillverkare, vägassistansföretag, FIGIEFA – reservdelsdistributörer (SBF svensk medlem), Leaseeurope – leasing- och biluthyrningsföretag samt FIA – konsument.