EU godkänner Danfoss köp av Eaton bara i händelse av försäljning av tre fabriker

Eatons VD, Craig Arnold and Danvoss VD, Kim Fausing skakar hand efter det gemensamma beslutet. EU-kommissionen har dock sista ordet. Foto: Danfoss

Europeiska kommissionen har beordrat Danfoss att avyttra delar av sin befintliga verksamhet inom bland annat hydrauliska styrenheter som ett villkor för att Danfoss ska kunna slutföra förvärvet av irländsk-amerikanska Eatons hydrauliska verksamhet.

Danfoss slutliga förvärv av Eatons hydraulverksamhet, Eaton Hydraulics, kommer inte att ske utan villkor.

Detta konstateras av EU-kommissionen i ett beslut nyligen. Enligt beslutet måste den danska industrigiganten avstå från delar av sin nuvarande produktionsverksamhet inom hydrauliska komponenter för bland annat jordbruks- och byggmaskiner.