Trelleborg avyttrar offshore-bolag i Storbritannien

Foto: Trelleborg

Trelleborg har tecknat avtal och slutfört avyttringen av sin offshoreverksamhet i Skelmersdale i England. Bolaget ingår som en del i den större offshoreverksamheten inom rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling.

Trelleborg skriver att avyttringen är ett led i företagets strategi att fokusera på utvalda segment.

Det brittiska bolaget utvecklar och tillverkar bland annat flytelement som används vid undervatteninstallationer till havs, liksom krökförstyvningar, kabelskydd och böjningsbegränsare som används för att säkra, styra och skydda kablar i vatten mot kraftiga rörelser. Den absoluta merparten av försäljningen är till segmentet offshore olja och gas.   

– Vi är mycket glada att kunna kommunicera denna affär. Det är väl känt att offshore olja & gas under en lång tid haft en utmanande marknadssituation. Vid utvärdering av olika strategiska alternativ för detta bolag kom vi fram till att en avyttring var det bästa alternativet. I och med avyttringen fokuserar vi ytterligare på det som är vår kärnverksamhet, säger Fredrik Nilsson, ekonomi- och finansdirektör samt övergripande ansvarig för rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling, i ett pressmeddelande.

Övriga offshoreverksamheter inom rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling berörs inte av denna avyttring.