Facklig uteslutning av SD-politiker ogiltig

Johan Nilsson/TT: Nu faller dom i ett rättsfall där Svenska Transportarbetareförbundet stämts av en tidigare medlem. Arkivbild.

Enligt fackförbundet var det inte förenligt med förbundets stadgar att vara medlem och aktiv sverigedemokrat och därför uteslöts medlemmen som till yrket var lastbilschaufför. Men domstolen har inte hittat något stöd för uteslutningen.

"Tingsrätten har, vid en objektiv tolkning av dessa stadgar, funnit att uteslutning inte haft stöd i nämnda stadgar", säger Joakim Munter, rådman vid Stockholms tingsrätt, i en kommentar.

Jag tycker att domen är välskriven. Man måste på ett tydligt sätt se att han eller hon tillhör en organisation som direkt diskriminerar andra människor. Det har vi också haft som en del av vår grund för att det inte finns något stöd för den tolkning Transportarbetareförbundet gör, säger Anders Elvingsson, advokat som företräder lastbilschauffören, som är nöjd med domen.

Passiv fackmedlem

Lastbilschauffören var medlem i Transportarbetareförbundet när han valdes som ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige vid valet 2018. Enligt Transport var det inte förenligt med förbundets målsättning om att verka för en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde.

Chauffören hade inte något förtroendeuppdrag inom facket utan var passiv medlem. Det finns tidigare fall där personer med förtroendeuppdrag i facket uteslutits på grund av att det inte ansetts förenligt med politiska förtroendeuppdrag.

Han valde att gå till domstol bland annat då han ansåg att fackets beslut stred mot föreningsfriheten och att han fråntagits möjligheten att få det skydd på arbetsmarknaden som ett fackligt medlemskap innebär.

Inte bevisat

Tingsrätten anser inte att facket kunnat bevisa att chauffören bedrivit eller stött verksamhet som inte var förenlig med förbundets stadgar.

"Eftersom förbundet inte har förmått visa att X gjort sig skyldig till något som enligt förbundets stadgar berättigat förbundet att utesluta honom ogiltigförklarar tingsrätten beslutet om uteslutning", står det i domen.

Dock anser inte rätten att personen i fråga har rätt till det skadestånd på 100 000 kronor som han krävt på grund av uteslutningen.

Skälet till att vi ville ha skadeståndsdelen prövad är att det inte ska vara så enkelt att utesluta personer från ett fackförbund, och bli av med de rättigheter och det skydd medlemskapet innebär, utan att riskera någon form av skadestånd för den kränkningen, säger advokaten Anders Elvingsson, som ännu inte fattat något beslut om en eventuell överklagan.