Volvo Autonomous Solutions i partnerskap med Foretellix

Foto: Volvo Autonomous Solutions

Volvo Autonomous Solutions har tecknat ett avtal med verifieringsexperterna Foretellix för att gemensamt ta itu med utmaningarna med storskalig verifiering av autonoma lösningar för  motorvägar och avgränsade områden, såsom gruvor.

Lösningen ska möjliggöra massiv testning av miljontals olika scenarier, vilket förhoppningsvis kommer att säkerställa att autonoma fordon och maskiner kan hantera alla tänkbara scenarier de kan stöta på inom sina designområden.

Partnerskapet kommer att fokusera på att erbjuda hög säkerhetsnivå och produktivitet för Volvo Autonomous Solutions lösningar.  

Foretellix är en nischat inom kommersialisering av metoder för automatisk verifiering av system för autonom körning. Företaget har utvecklat en verifieringsplattform som använder intelligent automatisering och verktyg som samordnar och övervakar miljontals körscenarier för att exponera fel och särskilda trafikincidenter, inklusive de mest extrema fallen.

- Volvo Autonomous Solutions tror på att arbeta med ett verifieringskoncept som använder öppna standarder", säger Magnus Liljeqvist, Global Technology Manager Volvo Autonomous Solutions, i ett pressmeddelande.

– Detta partnerskap är en viktig milstolpe för industrin eftersom det är första gången som storskalig coverage driven verifiering kommer att användas för verifiering av system för autonom drift i avgränsade områden. Vårt partnerskap kommer att kombinera expertisen hos våra två företag och sätta en ny standard för verifiering av autonoma körsystem, vilket ökar både säkerhet och produktivitet, säger Ziv Binyamini, VD och grundare av Foretellix.