NextCell bygger egen produktionsanläggning

Foto: NextCell Pharma

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB meddelar att de ingått avtal med hyresvärden Hemsö och renrumsleverantören QleanAir om att bygga en fullskalig produktionsanläggning i direkt anslutning till bolagets befintliga kontor och renrum i Novum-huset, granne med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Byggnationen genomförs senare under våren och lokalerna beräknas vara färdigställda under det tredje kvartalet 2021.

Det kommande stora medicinska behovet av stamcellsbehandlingar för diabetes och autoimmuna sjukdomar kräver, enligt NextCell, optimerad storskalig tillverkning som kan förläggas till flertal tillverkningsanläggningar.

Produktionen av NextCells läkemedelskandidat ProTrans är sedan start utlagd på PBKM FamiCord Group som är en aktieägare i NextCell. Genom att utöka den befintliga produktionskapaciteten med en egen GMP-anläggning vidareutvecklar NextCell tillverkningsprocessen i enlighet med det Eurostars Horizon 2020 anslag om 5 miljoner kronor som NextCell fått för att övergå från 2-dimensionell cellodling till 3-dimensionell bioreaktor.

 Det primära syftet för NextCells fullskaliga GMP-anläggning är att förbereda tekniköverföring till en eventuell partner eller ytterligare kontraktstillverkare utöver PBKM FamiCord Group.

– Vi har gjort enorma framsteg och det är dags att konsolidera selektionsalgoritmen och tillverkningsprocessen. Inför ett marknadsgodkännande måste vi säkerställa tillgången av ProTrans. Med en egen GMP-anläggning tar NextCell det första spadtaget mot att säkra en framtida produktion i kommersiell skala, säger Mathias Svahn, vd på NextCell i ett pressmeddelande.