Lintec & Linnhoff gör en asfalt- och betongsatsning i Sverige

Roy Norum, ordförande på LLG Nordic.

Den tyska tillverkaren av asfalt- och betongverk, Lintec & Linnhoff, satsar i Sverige genom LLG Nordic. Företaget vill särskilt fokusera på marknaden för små och medelstora entreprenörer.

Lintec & Linnhoff blir därmed den första av de stora internationella producenterna av asfalt- och betongverk som får en närvaro i Norden. Det är företaget LLG Nordic som blir Lintec & Linnhoffs förlängda arm i Sverige.

– De stora tillverkarna av asfalt- och betongverk har alltid behandlat den relativt lilla nordiska marknaden ganska styvmoderligt. Detta gäller särskilt för små och medelstora kunder som inte behöver investera i nya asfaltverk varje år. Det är detta vi ska åtgärda, säger Roy Norum, ordförande på LLG Nordic.

LLG Nordic har fått ansvaret att exklusivt representera Lintec & Linnhoff i både Sverige och övriga nordiska länder. Inledningsvis etableras kontor och reservdelslager i Norge, men planen är att etablera lokala representanter/företag i de andra nordiska länderna, inklusive Sverige.

Den primära uppgiften är att säkerställa kontinuerlig fysisk närvaro i Norden, med fokus på både försäljning och service, så att kunder alltid har en kompetent, lokal kontaktpunkt där de har tillgång till personlig rådgivning och snabba svarstider enligt lokala villkor.

– En utländsk säljare som flyger till Sverige två gånger om året löser få eller inga utmaningar för en asfaltsentreprenör som har köpt eller vill ha ett eget asfaltverk. Om man däremot investerar i en asfalt- eller betonganläggning från Lintec & Linnhoff, får man lokal närvaro och uppföljning på köpet, vilket ökar tryggheten kring en så pass stor investering, säger Roy Norum.

Lintec & Linnhoff har varit pionjärer inom lågtempererad asfalt (LTA) och återvinning av använd asfalt för att på så vis driva fram lösningar som gör asfaltproduktionen så miljövänlig som den bara kan bli.

– Eftersom vi är närvarande i Norden och slipper utgå från länder längre söderut är jag ganska säker på att vi kommer att kunna erbjuda riktigt konkurrenskraftiga priser, säger Norum.

Norskt asfaltverk under uppbyggnad

Vid stentäkten Snarum Pukkverk i Vikersund byggs idag ett av Norges mest miljövänliga asfaltverk på uppdrag av asfaltsentreprenören Brani AS. Placeringen på Snarum har också fördelen att det finns en stor förekomst av högkvalitativt tillsatsmaterial som har visat sig vara exemplariskt för betong- och asfaltproduktion, med god hållfasthet och fantastisk vidhäftning.

Det nya högteknologiska asfaltverket, som är av typen Lintec CSE 3000, kommer kunna producera upp till 200 ton asfalt per timme, med en tre ton stor mixer och 350 ton silor för lagring av färdigproducerad massa.

Anläggningen har en integrerad skumanläggning för produktion av lågtempererad asfalt (LTA). En fullvärdig LTA-enhet gör att anläggningen kan producera lågtempererad asfalt med en produktionstemperatur som är 35–40 grader lägre än hos traditionell varmblandad asfalt. Det ger lägre energiförbrukning och utsläpp, samt en bättre arbetsmiljö för asfaltarbetare.

Asfaltverket kan också producera asfalt med upp till 20–25 procent återanvänd asfalt, vilket ger betydande kostnads- och miljöbesparingar. Verket drivs dessutom med el och fluidiserad LPG-gas, vilket ger mycket låga utsläppsvärden jämfört med många andra asfaltverk som fortfarande drivs med diesel. Det går även att elda med pellets och använd vegetabilisk olja, men dessa lösningar har hittills visat sig innebära relativt stora logistiska och hanteringsmässiga utmaningar som förtar många av de fördelar som uppnås. Det lär alltså dröja en tid innan dessa är realistiska alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv.

– Lintec & Linnhoff vill erbjuda svenska entreprenörer anläggningar som producerar asfalt och betong på ett så miljövänligt och kostnadseffektivt sätt som möjligt, men till ett konkurrenskraftigt pris, säger Roy Norum.

Branis asfaltverk på Snarum har anlänt och kommer monteras ihop under februari/mars. Det skulle egentligen ha varit klart före jul, men monteringsarbetet har försenats något på grund av de karantänsbestämmelser och andra restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning av covid-19.

LLG Nordic har också etablerat ett nära samarbete med Veiteknisk Institutt för att kunna erbjuda laboratorietjänster, med Tolcon som levererar gassystem och med Advokat Norum som assisterar vid skrivandet av kundavtal – vilket tas väl emot på företagets kärnmarknader.