Höga elpriser driver tyska högteknologiföretag ut ur landet

Tyska industriföretag betalar höga elpriser i en global och europeisk jämförelse. Foto: Energie-Vergelijker

Det är inte bara traditionella tyska industrisektorer som sätter energikostnaderna under press. Halvledarindustrin är också uppskakad.

Det senaste exemplet är företaget Siltronic och chiptillverkaren Infineon som också klagar över de höga elkostnaderna i Tyskland.

Münchenbaserade chipleverantören Siltronic är på väg till Asien. Som orsak nämner Siltronics VD, Christoph von Plotho bland annat de höga energikostnaderna i Tyskland:

- Det höga elpriset gör Tyskland oattraktivt för många industrier, sade han i en intervju i tidningen Handelsblatt.

Christoph von Plothos företag betalar "mindre än hälften av tyska elpriset" i Singapore. Den huvudsakliga kostnadsdrivaren i detta land är avgiften enligt EEG-förordningen om förnybara energikällor. En annan faktor är de relativt höga personalkostnaderna i Tyskland.

Christoph von Plotho beskrev ett kärnproblem i den tyska energipolitiken. En av anledningarna till detta är EEG-avgiften, som används för att finansiera förnybara energisektorns expansion via elpriset.

Många företag inom förnybar energisektor är helt eller delvis undantagna från vissa avgifter. Dessutom har den tyska regeringen börjat använda statliga budgetmedel, såsom intäkter från det nya koldioxidpriset för transport och uppvärmningsbränslen, för att hjälpa till att täcka EEG-avgiften och planerar att ytterligare sänka det under kommande år.