25 förslag för att påskynda de positiva effekterna av AI

Självkörande bilar bygger på AI. Foto: Grendelkhan/Wikimedia Commons

2019 initierade RISE arbetet med en AI-agenda för Sverige. Sedan dess har ett 50-tal aktörer anslutit till arbetet med agendan. Nyligen presenterades AI-agendans 25 rekommendationer, som riktas till beslutsfattare i staten, näringslivet, offentlig sektor, akademin och civilsamhället.

-    Vi vill att Sverige ska vara ett föredöme i att kontinuerligt och långsiktigt driva på utvecklingen och användningen av pålitlig AI i människans tjänst - för att säkerställa ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv samt ett hållbart, jämlikt och rikt samhälle för alla. Med de förslag AI-agendan formulerat vill vi bidra till att Sverige ska kunna ta tillvara möjligheterna med AI i hela samhället på ett ansvarsfullt, inkluderande och hållbart sätt, säger RISE vd Pia Sandvik, i ett pressmeddelande.

Förslag 23 har särskild bäring för industrin. Det lyder:

”Bygg upp infrastruktur för industriell forskning inom AI och tillämpad AI. Det finns viss finansiering för infrastruktur för akademisk AI forskning i Sverige, men inte i tillräcklig utsträckning för industriell forskning och tillämpad AI. Regering tillsammans med svensk industri behöver säkerställa att tillgängliga resurser finns för att utveckla skarpa AI-tillämpningar”.

Bland deltagarna i AI-agendan finns representanter för bland andra ABB, Chalmers, Vinnova och Sandvik.