Jernkontorets vd replikerar i frågan om framtidens elbehov

Foto: Jernkontoret

Basindustrins samarbete för elfrågor SKGS och Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, replikerar Naturskyddsföreningens inspel om svensk el på export på Dagens Nyheters debattsida. Det som saknas i debatten är insikten om att elbehovet i framtiden kommer att öka – mycket – och debatten behöver fokusera på kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och fossilfrihet, menar han.

I repliken skriver SKGS bland annat:

”Elanvändningen beräknas öka med minst 60 procent till år 2045, givet att vi ska klara klimatomställningen och ha en växande industri. Därför är det är bra att Sverige på årsbasis har ett elöverskott, som bidrar till att tränga undan kolkraft i Europa. Samtidigt skapar export av produkter tillverkade med fossilfri el global klimatnytta och stora ekonomiska värden som genererar jobb och välfärd i Sverige. Förutsättningen för detta är ett leveranssäkert elsystem med låga kostnader”.