Exportnäringen lånade 70 procent mer under coronakrisen  

Andreas Ericson. Foto: SEK

De stora svenska exportföretagen, deras underleverantörer och internationella kunder lånade 125 miljarder kronor från statliga Svensk Exportkredit (SEK) under 2020, en ökning med nästan 70 procent jämfört med året innan. Betydligt fler exportföretag väntas behöva extern finansiering för sin gröna omställning de kommande åren.

 

– Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och i tider av ekonomisk oro behöver exportföretagen mer finansiering än normalt. God tillgång till finansiering var viktigt både för att företagen skulle klara sig genom krisen och för att de snabbare kan ställa om till en mer hållbar verksamhet, säger Andreas Ericson, ansvarig för hållbar finansiering på SEK.

 

– De närmaste åren finns stora globala investeringsbehov inom exempelvis transport, energi, hållbar stadsutveckling och fossilsnål produktion. Vi ser ett växande intresse från företag som vill finansiera sin omställning mot fossilfritt, både i Sverige och internationellt, säger Andreas Ericson.