Massapriserna sjönk med 11 procent 2020

Foto: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens sammanställning av statistiken om virkespriser för leveransvirke år 2020 visar på sjunkande priser jämfört med 2019. Massavedspriset gick ner med 11 procent och sågtimmerpriset med 7 procent, enligt statistiken.

2020 sjönk massavedspriserna med 11 procent jämfört med 2019 medan sågtimmerpriset med 7 procent. Det kan jämföras med året innan då massavedspriset ökade med knappt 8 procent och priset för sågtimmer med 1 procent.

Regionalt minskade priserna mest i region Mellan där massavedspriserna sjönk med 13 procent under 2020 jämfört med 2019. I region Syd och Nord sjönk massavedspriserna med 11 respektive 4 procent.

Även utvecklingen för sågtimmerpriserna visar på störst förändring i region Mellan där priserna föll med 9 procent under 2020 jämfört med 2019. I region Syd sjönk priserna med 7 procent och i region Nord sjönk priset på sågtimmer med 3 procent under 2020 jämfört med 2019.

Virkespriset för sågtimmer för fjärde kvartalet återhämtade sig något i jämförelse med tredje kvartalet 2020 och steg med 5 procent. Priset på massaved fortsatte däremot nedåt och sjönk med 3 procent. Regionala skillnader finns även för priset på massaved och i region Nord minskade priserna med knappt 11 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.