Sveaskogs vd slutar genast: "Sätta ner foten"

Lars Pehrson / SvD / TT: Sveaskogs vd slutar. Arkivbild.

Enligt lantbrukets affärstidning ATL får Arvonen sparken.

Per Matses, tidigare ekonomidirektör och vice vd i bolaget, tar över som tillförordnad vd.

Bakom beslutet finns en ny ägarpolicy från tidigt på förra året, där statliga bolag uppmanas att bidra till de nationella miljö- och klimatmålen.

Vi fick presenterat för oss i styrelsen en strategisk inriktning för ett halvår sen. Den innebar att vi skulle jobba med både tillväxt i skogen, som är alldeles nödvändig för att skapa för ekonomiskt värde, men också arbeta mer med biologisk mångfald, säger Eva Färnstrand.

Hon menar att styrelsen och ledningen var överens om själva inriktningen, men att man inte har kommit fram till en mer konkret plan för hur det ska gå till.

Vi tror det här är fullt möjligt men måste också ha en plan för hur det ska gå till. Den har ledning och styrelse arbetat med under hösten, men inte riktigt kommit fram till hur det ska se ut, säger Färnstrand.

Ska vi kunna genomföra en förändring måste det vara samsyn och ett ägarskap kring den här strategiska inriktningen. Annars kommer det inte att bli verklighet.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och äger 14 procent av svensk skog.