Förbättrat stämningsläge i tysk ekonomi

Michael Probst/AP/TT: Soluppgång bakom byggnaderna i Frankfurts finanskvarter. Arkivbild.

Utsikterna för den tyska ekonomin fortsätter att förbättras trots stor smittspridning och hårdare restriktioner, enligt den månatliga mätningen från det tyska institutet ZEW.

Indexet steg från 55 i december till 61,8 i januari.

Förväntningarna när det gäller exporten har förbättrats avsevärt, enligt ZEW.

Samtidigt sker endast en liten förändring åt det positiva hållet när det gäller synen på nuläget. Indexet som mäter stämningen här och nu ligger på minus 66,4 i januari, vilket kan jämföras med minus 66,5 i december.

Förändringarna var bättre än analytiker hade räknat med, enligt Reuters enkät.