Jernbro får Navistar-order på AGV-system

Foto: Jernbro

Jernbros affärsenhet Automation har tagit hem en order på AGV-system från Navistar, som kommer att användas i deras produktion av dieselmotorer. Navistar tillverkar lastbilar, egna dieselmotorer och bussar.

Projektet kommer att pågå under hela 2021 med en första leverans av AGV:er till fabriken i Huntsville, Alabama, USA under februari.

Beställningen omfattar system för såväl monteringslinjer som produktionsnära logistik. Systemen består av ett betydande antal AGV:er (Automated Guided Vehicles), fixtureringar och centrala enheter för både styrning av AGV:er och kommunikation med andra system och utrustningar.

–  Ett tungt skäl för Navistar att välja automationslösningar, som är baserade på AGV-koncept istället för fasta installationer, var att de var angelägna om att skapa produktionsupplägg med hög grad av flexibilitet för att kunna möta framtida krav, säger Pär Knutsson, säljchef på Jernbros automationsavdelning.

Affärsenhet Automation inom Jernbro är specialiserad på automationslösningar baserade på AGV-koncept främst för monterings- och logistikapplikationer. Enheten är placerad i Skövde.