Elförsörjningslösningar från ABB i Asiens största vattenreningsverk

Foto: Denys Nevozhai

ABB har slutfört en leverans av digitala mellan- och lågspänningslösningar till expansionen av vattenreningsverket Shanghai Bailonggang i Kina, det största avloppsreningsverket i Asien och ett av de största i världen. Anläggningen har en kapacitet på 2,8 miljoner kubikmeter per dag och hanterar cirka en tredjedel av det kommunala avloppsvattnet som produceras i storstadsområdet Shanghai med över 7 miljoner invånare.

Till expansionen av anläggningen, som också innefattar nya och mer avancerade processer för avloppsrening, valdes ABB:s elförsörjningslösningar som ska stärka effektiviteten och tillförlitligheten. Som en del i projektet tog ABB också fram en anpassad elförsörjningsplan för att säkerställa en fortlöpande drift och för att förebygga driftstopp i samband med uppgraderingen av anläggningen.

Uppgraderingar av anläggningen kommer att förbättra kvaliteten på avloppsvattnet i Changjiang-floden och är en del i myndigheternas strategier för att minimera det kemiska syrebehovet i Shanghai, en central faktor när det gäller att förbättra luftkvaliteten och uppfylla lokala hållbarhetsmål.