Saab får beställning på minröjare värd 300 miljoner

Bild: SAAB
Bild: SAAB

Saab har fått den första beställningen från Thales på minröjningsfarkosten MuMNS (Multi-Shot Mine Neutralisation System). Ordervärdet är cirka 300 miljoner kronor och leveranser av de första systemen kommer ske under 2022.

Beställningen är en del av det fransk-brittiska Maritime Mine Counter Measures (MMCM)-programmet, där Saab kommer leverera undervattensfarkoster för identifiering och neutralisering av undervattensminor. MuMNS-farkosterna i beställningen kommer användas av den franska och brittiska marinen.

- Vi är stolta att tillkännage våra första kunder på MuMNS. I och med att operatören av farkosten kan neutralisera undervattensminor från ett säkert avstånd, är det med stor framgång vi kan leverera förmågor som möjliggör säkrare och mer effektiva minröjaroperationer, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.