Scania etablerar lastbilsproduktion i Kina

Kina som det tredje industriella benet. Foto: Scania

Scania tar nu ett viktigt steg i sin strategi att växa i Kina genom att etablera en helägd anläggning för tillverkning av lastbilar.

Produktionsanläggningen är etablerad i Rugao i Jiangsu-provinsen ca. 150 km nordväst om Shanghai, och serieproduktion planeras starta i början av 2022.

- Scanias expansion i Kina kommer att ske steg för steg och i takt med den positiva utvecklingen av marknadsförhållandena och den ökande efterfrågan på moderna fordon med ett högre innehåll av avancerad teknik, säger Scanias VD Henrik Henriksson.

- Mot slutet av 2020-talet kommer vi att göra betydande investeringar för att dra nytta av denna utveckling, och vi kommer också att etablera Kina som den tredje delen av vår globala produktionsstruktur, tillägger Henrik Henriksson.

Det är den snabba omvandlingen till ett mer öppet och marknadsekonomiskt system som för närvarande pågår i Kina som är bakgrunden för Scanias beslut att investera i landet. För att öka konkurrensen öppnar Kina nu för utlandsägda företag att etablera sin egen produktion - och därmed också bidra till de initiativ för ökad hållbarhet som genomförs i landet.

- Att öka närvaron på den kinesiska marknaden är avgörande för Scania och Traton-koncernens globala tillväxt. Våra aktiviteter i landet kommer gradvis att utvidgas och utvecklas till en fullskalig enhet i Scanias globala produktions- och leverantörsstruktur. Målet är inte bara att göra Kina till vårt tredje industriella ben utan också till ett regionalt centrum för produktion och försäljning till andra asiatiska marknader, tillägger Henrik Henriksson.

Scanias investeringar i Kina inkluderar också etablering av forsknings- och utvecklingsanläggningar i landet.

- Detta kommer att stärka den internationella konkurrenskraften och Scanias förmåga att vara ledande inom hållbara transporter, eftersom vår närvaro ger ökad tillgång till ledande teknik och expertis inom områden som elektrifierade och autonoma fordon.

Världens största marknad
Kina är världens största enskilda kommersiella fordonsmarknad och står för närvarande för 40% av den globala försäljningen. Marknaden domineras av nationella tillverkare, men efterfrågan på moderna fordon med högre teknikinnehåll, bättre prestanda och högre driftsäkerhet ökar i takt med behovet av effektivare logistik och mer hållbara transporter.

Scanias breda produktsortiment med bland annat förbränningsmotorer för körning på förnybara biodrivmedel samt elektrifierade fordon passar därför väl för den kinesiska marknaden.

- Vi siktar på försäljning i Kina i slutet av 2020-talet med minst samma volym som vår för närvarande största enskilda marknad, Brasilien, avslutar Henrik Henriksson.

Scanias etablering av en egen produktionsanläggning i Kina har skett genom förvärvet av det kinesiska företaget Nantong Gaokai Auto Manufacturing Ltd. Detta företag uppfyller Scanias krav på t.ex. arbetsmiljö, miljöfokus och kvalitetssäkring i alla delar av försörjningskedjan samt förmågan att säkerställa god kundservice.