Oväntat ökad konkurrenskraft för svensk livsmedelsindustri

 Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Trots en allmän konjunkturnedgång och en stark krona – två faktorer som vanligen slår hårt mot svensk industri –anser svenska livsmedelsproducenter att den svenska livsmedelsindustrin ökat i konkurrenskraft under årets tredje kvartal. Detta enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.

 

Under årets tredje kvartal har svenska livsmedelsproducenter ökat sina försäljningsvolymer till dagligvaruhandeln, något som gjort att man visat tillväxt och klarat av att parera en kraftigt minskad försäljning på export och till hotell, restaurang och catering.

 

–Det är ett styrkebesked från Sveriges tredje största industrigren att kunna uppvisa tillväxt under en period av allmän konjunkturnedgång. Samtidigt är det mycket oroande att se hur försäljningen mot besöksnäringen fortsätter att sjunka. Tillsammans med en haltande export innebär detta att livsmedelsproducenternas beroendeställning till dagligvaruhandelns aktörer stiger, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

 

Oväntad uppgång för livsmedelsindustrins konkurrenskraft

 

Livsmedelsföretagens inhemska försäljningsutveckling visar på ett förstärkt intresse för det lokal-/svenskproducerade. Detta är förmodligen en bakomliggande faktor till hur svenska livsmedelsföretag, möjligen lite överraskande, besvarar frågan om coronakrisens påverkan på den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft.

 

Hela 45 procent av företagen anser nämligen att deras konkurrenskraft ökat i ett internationellt perspektiv under krisen. Detta trots att den svenska kronan stärkts betydligt under samma period och därmed gjort den konkurrerande livsmedelsimporten billigare. En lika stor andel menar att konkurrenskraften inte rört sig alls, medan endast 9 procent anser att den minskat.