Husqvarna Group förvärvar ytbehandlingsföretag

Foto: Blastrac

Husqvarna Groups Construction division har tecknat ett avtal om att förvärva Blastrac, en aktör inom ytbehandling för den globala bygg- och saneringsindustrin.

– Förvärvet av Blastrac kompletterar och stärker vår organiska tillväxtambition genom att vi expanderar inom kompletterande ytbehandlingslösningar. Vi kan nu erbjuda kunderna ett komplett utbud av lösningar för varje enskilt uppdrag inom ytbehandling, säger Henric Andersson, VD och koncernchef, Husqvarna Group.

Blastracs produktportfölj består av högkvalitativa och effektiva lösningar för kulblästring, fräsning, skrapning, slipning och polering samt stoftavskiljning. Blastracs nettoomsättning uppgick till cirka 600 Mkr under de senaste 12 månaderna.  

– Förvärvet syftar till att expandera och stärka erbjudandet till marknaden för ytbehandling. Blastracs verksamhet passar väl in i vår tillväxtstrategi och möjliggör expansion till befintliga såväl som nya kunder. Dessutom bidrar teamet från Blastrac med omfattande produkt- och marknadsexpertis för dessa kompletterande lösningar, säger Karin Falk, President för Construction Division.

Målet är att slutföra förvärvet i slutet av 2020 vilket förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.