Valmet planerar korttidspermitteringar i Finland

Foto: Valmet

Covid-19-pandemin har lett till minskad arbetsbelastning för Valmet, särskilt för dem som arbetar närmast kunderna. Valmet har därför inlett förhandlingar om korttidspermitteringar. Förhandlingarna rör för tillfället de som arbetar inom affärsområdena Service och EMEA.

Totalt 360 medarbetare kan permitteras tillfälligt, under maximalt 90 dagar.

Den globala pandemin i Covid-19 fortsätter att orsaka osäkerhet i Valmets driftsmiljö. Detta har särskilt påverkat arbetsbelastningen i tjänsteverksamheten som görs nära kunderna.

Valmet har cirka 5 200 anställda i Finland, varav cirka 1 680 anställda inom affärsområdena Services och EMEA.