Miljöpartiet välkomnar EU-kommissionens nya industristrategi

Foto: Corentin Béchade/Wikimedia Commons

EU-parlamentet har nu antagit förslaget till ny industristrategi. Strategin pekar ut hur industrin ska bidra till att skapa en grön och hållbar ekonomi, digitaliseras och samtidigt stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde välkomnar särskilt att strategin tar sin utgångspunkt i klimatmålen:

 – Vi kämpar hela tiden för att EU:s politik ska vara förenlig med de klimatmål EU-parlamentet nyligen antog. Industristrategin pekar tydligt ut att investeringar måste vara förenliga med målet om klimateneutralitet till 2050 och att fossila bränslen ska fasas ut. Därför är detta ett steg framåt som jag hoppas ska bidra till en kraftfull industripolitik som bidrar till den gröna omställningen säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker.

– Industristrategin tar också upp behovet av ett tydligt regelverk för den nya digitala ekonomin. AI är ett område som kommer att kunna bidra till den gröna omställningen men där viktiga integritetsfrågor samtidigt måste hanteras. Det är en viktig anledning till att jag röstade för strategin, säger Jakop Dalunde.

EU-kommissionen presenterade sitt förslag på industristrategi i februari 2020. Nu har EU-parlamentet svarat och kommit med sitt eget förslag på industristrategi. Nu går frågan vidare till ministerrådet och därefter förväntas förhandlingar mellan de tre EU-organen.