Lesjöfors rustar för framtiden i Tyskland och Slovakien

Foto: Lesjöfors

Lesjöforsbolaget Stumpp + Schüle med tillverkning i Tyskland och Slovakien har gjort stora stra-tegiska investeringar i produktionsutrustning och i ökad digitalisering. Enligt Lesjöforsbolaget är det  viktiga beslut för att vässa spetskompetensen och ska leda till framtida tillväxt.

Underleverantörer till fordonsindustrin har haft ett tufft år och Stumpp + Schüle är inget undantag.

Här har man ägnat året åt att målmedvetet arbeta fram och tydliggöra den framtida inriktningen för verksamheten med utökad kapacitet och resurser.

Investeringar i verktygsmakarexpertis Sedan 2019 har Stumpp + Schüle i slovakiska Nové Zámky investerat i utrustning för att kunna tillhandahålla egen verktygstillverkning. Målet är att kunna erbjuda ett komplett paket med konstruktion och tillverkning av progressiva verktyg för stansade detaljer från egen specialiserad verksamhet med start i slutet av 2021. Under 2020 har företaget intensifierat uppbyggnadsarbetet, trots nedstängningar på grund av covid-19 och flera månaders korttidsarbete.  

Utöver investeringar i utrustning har Stumpp + Schüle valt att tydligare fokusera på konstruktion och tillverkning ”inhouse” genom att flytta en del av företagets Bihlermaskiner till den slovakiska fabriken.  

– Genom våra investeringar i den slovakiska fabriken, stärker vi inte bara vår lokala närvaro utan även vår generella marknadsposition. Med tanke på koncernens fokus på att finnas nära våra kunder, har det blivit viktigare än någonsin att bredda både produkt- och tjänsteutbud utifrån det”, säger Miro Ribaric, vd för Stumpp + Schüle-gruppen.

Parallellt med teknikutvecklingen pågår dessutom ett intensivt arbete på Stumpp + Schüle med att digitalisera processer i verksamheten.

Dessutom har säljavdelningen infört ett AI-system för att hitta och följa upp potentiella kunder, vilket ses som ett viktigt komplement till befintligt CRM-system och säljprocesser.

Lesjöforskoncernen är en global aktör med ett brett sortiment av fjädrar samt stansade och pressade detaljer.